FÖRELÄSNINGAR OM
SPELBEROENDE

Förebygga. Upptäcka. Avhjälpa. Tillfriskna.

Vi föreläser och utbildar kring spelberoende för att ge er en helhetsbild av denna sjukdom, från spelare till anhörig, från spelmarknad till vård, från insjuknande till tillfrisknande. Tillsammans kan vi förebygga, upptäcka och avhjälpa spelberoende.

Våra föreläsningar

Vi föreläser för alla som vill lära sig mer om spelberoende, men vanligtvis vänder vi oss till

läkare i en sjukhuskorridor

Idrottsföreningar

Det finns flera studier senaste åren som visar på att elitidrottare är en särskilt utsatt grupp när det kommer till spelberoende. Många introduceras till spel i tidig ålder genom just sin idrottsförening. Genom att jobba med kulturen i er förening kan ni minska stigman, öka medvetenheten och på så sätt förebygga risken för spelproblem.

kontorsbyggnad med upplysta fönster å blå och röda toner

Utbildningsinstanser

Vi utformar gärna en föreläsning som passar in i er utbildning, oavsett om det rör sig om gymnasieungdomar eller vidarestudier. Vi kombinerar föreläsningen med gruppövningar för att eleverna ska lära sig på bästa sätt. Vi har haft lyckade föreläsningar för blivande socialpedagoger men även för gymnasieelever med större fokus på gaming.

Vårdinstanser

Vår erfarenhet visar på att många spelberoende sökt vård för psykisk ohälsa. Trots det är det få vårdinstanser som screenar för spelproblem. Genom vår föreläsning hoppas vi kunna ge er tillräckligt med kunskap för att förstå hur ni, genom att fråga, kan plantera ett frö hos människor som kan få dem att ta emot hjälp i ett mycket tidigare skede.

fotbollslag står på knä i ring

Företag

De flesta företag idag har en alkohol- och drogpolicy, men hur är det med spel om pengar? Har ert företag koll på risk- och skyddsfaktorer kring spelproblem? Spelas det under jobbaktiviteter? Vet ni vart ni ska vända er om en anställd visar sig vara spelberoende? Vi kan hjälpa er bli bättre på att prata om spelproblem på er arbetsplats.

läkare i en sjukhuskorridor

Vårdinstanser

Vår erfarenhet visar på att många spelberoende sökt vård för psykisk ohälsa. Trots det är det få vårdinstanser som screenar för spelproblem. Genom vår föreläsning hoppas vi kunna ge er tillräckligt med kunskap för att förstå hur ni, genom att fråga, kan plantera ett frö hos människor som kan få dem att ta emot hjälp i ett mycket tidigare skede.

fotbollslag står på knä i ring

Idrottsföreningar

Det har gjorts flera studier som visar på att elitidrottare är en särskilt utsatt grupp när det kommer till spelberoende. Många introduceras till spel i tidig ålder genom just sin idrottsförening. Genom att jobba med kulturen i er förening kan ni minska stigman, öka medvetenheten och på så sätt förebygga risken för spelproblem.

öppen bok och ett anteckningsblock

Utbildningsinstanser

Vi utformar gärna en föreläsning som passar in i er utbildning, oavsett om det rör sig om gymnasieungdomar eller vidarestudier. Vi kombinerar föreläsningen med gruppövningar för att eleverna ska lära sig på bästa sätt. Vi har haft lyckade föreläsningar för blivande socialpedagoger men även för gymnasieelever med större fokus på gaming.

kontorsbyggnad med upplysta fönster å blå och röda toner

Företag

De flesta företag idag har en alkohol- och drogpolicy, men hur är det med spel om pengar? Har ert företag koll på risk- och skyddsfaktorer kring spelproblem? Spelas det under jobbaktiviteter? Vet ni vart ni ska vända er om en anställd visar sig vara spelberoende? Vi kan hjälpa er bli bättre på att prata om spelproblem på er arbetsplats.

Kontakta oss om ni är intresserade så skräddarsyr vi en föreläsning som passar just era behov.

Vi har mångårig egenupplevd erfarenhet av spelberoende och medberoende. Vi kommer gärna till er och samtalar kring hur ni kan förebygga, upptäcka och hjälpa spelberoende.

Vi föreläser bland annat om:
– Vem som kan bli spelberoende
– Hur spelberoende påverkar anhöriga
– Vad som händer i hjärnan vid ett beroende
– Hur det skiljer sig från andra beroenden
– Risk- och skyddsfaktorer
– Gaming vs Gambling hos unga
– Hur spelproblemen ser ut i Sverige
– Hur vårdcentraler kan upptäcka det
– … och mycket mer

ÖVER 25 ÅRS KOMBINERAD
ERFARENHET OCH KOMPETENS

Vi kommer från helt olika bakgrunder, men har gjort den här resan tillsammans och däri ligger vår styrka som föreläsare. Vi har gjort misstag och överkommit hinder tillsammans och vi vill båda två kunna använda våra erfarenheter till att kunna hjälpa andra.

Jessica Östergaard

Legitimerad sjuksköterska som för närvarande jobbar på 1177 Vårdguiden. Har varit anhörigresurs i Spelberoendes Riksförbund och även drivit en lokal stödgrupp i Alingsås tillsammans med Daniel.

Är väl insatt i anhörigproblematik och medberoende och det är mycket uppskattat när hon delar med sig kring hur det är att stå bredvid någon som är fast i ett spelberoende.

Daniel Harre

Har en gedigen erfarenhet av spelets alla sidor. Jobbade i kasinobranschen i nästan 10 år där han även utvecklade ett spelberoende. Har varit spelfri sedan 29 september 2017 och har sedan dess engagerat sig kring spelberoende.

Har varit ordförande i Spelberoendes Riksförbund och även drivit en lokal förening i Alingsås tillsammans med Jessica. Har även jobbat för Spelfriheten där mycket fokus låg på just föreläsningar. Arbetar just nu som spelansvarsspecialist hos Svenska Spel.

Lyssna gärna på vår medverkan i Narkopodden där vi berättar om hur det är att vara och leva med en spelberoende.

suddig bild på jessica och daniel och narkopoddens logotyp

Vår process

01

Gemensam planering

Vi börjar med att se vilka behov ni har så att vi kan skräddarsy en passande föreläsning. Därefter planerar vi in datum, tid och plats samt går igenom eventuellt behov av utrustning.

02

Vår ersättningsmodell

Vi har valt att dela upp vårt arvode i två delar, en obligatorisk och en frivillig. Detta för att budgeten inte ska avgöra huruvida ni har möjlighet att lära er mer om spelberoende.
​Den obligatoriska delen består av eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst, resa och boende. Denna summa kommer vi överens om på förhand. 
Den andra delen är helt frivillig och kan betalas ut till oss efter genomförd föreläsning beroende på hur nöjda ni är.

03

Utvärdering

Både före och efter föreläsningen kommer deltagarna att få svara på en kort anonym enkät kring kunskaperna om spelberoende. Detta för att vi ska få en inblick i grundkunskaperna innan samt kunna utvärdera föreläsningen efteråt. Det hjälper oss också att utveckla våra föreläsningar. Självklart får ni ta del av både presentation och utvärdering i efterhand.